Ohľad

aspekt, hľadisko, postoj, stanovisko, zorný uhol, zreteľ


Relevantne k ohľad