Ohodnotiť

doceniť, oceniť, vyhodnotiť, zhodnotiť


Relevantne k ohodnotiť