Ohromiť

prekvapiť, udiviť, vyviesť z miery, šokovať


Relevantne k ohromiť