Okamžite

bezodkladne, hneď, ihneď, teraz, zaraz, naraz, narýchlo, neočakávane, náhle, rýchlo


Relevantne k okamžite