Okomentovať

komentovať, podotknúť, poznamenať, poznamenať si, prehodiť, robiť poznámky, zapísať, zapísať si, zmieniť sa


Relevantne k okomentovať