Opatrnosť

chladnokrvnosť, kľud (nesprávne), obozretnosť, pokoj, prezieravosť, rozvážnosť


Relevantne k opatrnosť