Opitosť

alkoholizmus, etylizmus (term.), nestriedmosť, pijanstvo


Relevantne k opitosť