Oprávnený

autorizovaný, neoprávnený (Antonym), kompetentný, náležitý, opodstatnený, príslušný, riadny, správny, vhodný, zaslúžený, zákonitý, legitímny, legálny, spravodlivý, zákonitý, zákonný


Relevantne k oprávnený