Opulentný

bohatý, hojný, veľkorysý, značný, štedrý


Relevantne k opulentný