Osamelosť

osamotenosť, samota, súkromie, ústranie


Relevantne k osamelosť