Ošatenie

háv, oblečenie, odev, róba, rúcho, úbor, šat, šaty


Relevantne k ošatenie