Osobitný

abnormálny, mimoriadny, nenormálny, nepravidelný, nezvyčajný, odlišný, zvláštny, osobitý, špecifický, špeciálny


Relevantne k osobitný