Osvojiť si

adoptovať, prijať za vlastné


Relevantne k osvojiť si