Otupenosť

apatia, bezcitnosť, chlad, letargia, nezáujem, neúčasť, pasivita, ľahostajnosť


Relevantne k otupenosť