Otvorene

bez obalu, bez okolkov, bezprostredne, presne, priamo, práve, rovno, verejne, úprimne, neskrývane, zjavne


Relevantne k otvorene