Otvoriť

odvinúť, rozbaliť, rozložiť, rozopnúť, rozpracovať, rozprestrieť, roztiahnuť, rozviazať, rozvinúť


Relevantne k otvoriť