Ovaliť

bachnúť, buchnúť, capnúť, rachnúť (hovorovo), udrieť, švacnúť (hovorovo)


Relevantne k ovaliť