Ozdobiť

okrášliť, prikrášliť, prizdobiť, skrášliť, vyzdobiť


Relevantne k ozdobiť