Označenie

pomenovanie, prívlastok, popis, symbol, znak, značka, známka


Relevantne k označenie