Oznámenie

avízo, informácia, oznam, popis, správa, zvesť, indikcia, ohlásenie, výzva


Relevantne k oznámenie