Pôvodný

autentický, hodnoverný, nefalšovaný, originálny, pravý, bývalý, minulý, niekdajší, predchádzajúci, predošlý, skorší, domorodý, domáci, dávno minulý, dávny, starobylý, starodávny, starý, vzdialený, počiatočný, prvotný, prvý, práve započatý, začiatočný, začínajúci


Relevantne k pôvodný