Panovať

kraľovať, ovládať, vládnuť


Relevantne k panovať