Partnerstvo

kooperácia, spolupráca, súčinnosť, vzťah, podielnictvo


Relevantne k partnerstvo