Pasivita

apatia, bezcitnosť, chlad, letargia, nezáujem, neúčasť, otupenosť, ľahostajnosť


Relevantne k pasivita