Pasívny

lenivý, neaktívny, nezapájajúci sa


Relevantne k pasívny