Patrón

brok, guľka, náboj, nábojnica, projektil, strela, divný človek, výstredný človek, zvláštny človek, čudák, obhajca, ochranca, zástanca


Relevantne k patrón