Patronát

chránenie, ochrana, záštita


Relevantne k patronát