Paušálny

jednotný, univerzálny, všeobecný


Relevantne k paušálny