Percento

kvóta, podiel, pomerná časť, účasť


Relevantne k percento