Pichnutie

bodavá bolesť, bodnutie, seknutie, rypnutie, štuchanec


Relevantne k pichnutie