Pijanstvo

alkoholizmus, etylizmus (term.), nestriedmosť, opitosť


Relevantne k pijanstvo