Plánovitý

cieľavedomý, majúci význam, systematický, zmysluplný, zámerný, účelný


Relevantne k plánovitý