Platiť

byť platný, mať platnosť, týkať sa


Relevantne k platiť