Plecniak

batoh, noša, pinkeľ (hovorovo), ruksak, uzol (hovorovo), vak


Relevantne k plecniak