Plienenie

drancovanie, lúpenie, pustošenie, rabovanie, vyplienenie, vyrabovanie


Relevantne k plienenie