Plne

absolútne, až do konca, celkom, iba, jedine, vcelku, vôbec, výhradne, úplne, celkom, naplno, navlas (hovorovo), načisto, splna


Relevantne k plne