Plytvať

mrhať, márniť, rozhadzovať


Relevantne k plytvať