Počas

behom (nesprávne), cez, kým, v priebehu, za


Relevantne k počas