Pochybnosť

nedôvera, pochybovanie, váhanie, podozrivosť


Relevantne k pochybnosť