Pochybný

diskutabilný, neistý, nerozhodný, nezaručený, problematický, rozpačitý, sporný


Relevantne k pochybný