Podceňovať

bagatelizovať, znesväcovať, znevažovať, znižovať, zľahčovať


Relevantne k podceňovať