Poddať

ovládnuť, podrobiť, zotročiť


Relevantne k poddať