Podiv

div, podivenie, počudovanie, prekvapenie, začudovanie, údiv, úžas


Relevantne k podiv