Podnietiť

byť príčinou, inciovať, indukovať, navodiť, prebudiť, privodiť, spustiť, spôsobiť, vyvolať, vzbudiť, zapríčiniť, inšpirovať, nadchnúť, povzbudiť


Relevantne k podnietiť