Podopierajúci

dokazujúci, dosvedčujúci, dôkazný, podporný, potvrdzujúci, presvedčivý, usvedčujúci


Relevantne k podopierajúci