Podporný

dokazujúci, dosvedčujúci, dôkazný, podopierajúci, potvrdzujúci, presvedčivý, usvedčujúci


Relevantne k podporný