Pohlcovanie

absorbcia, zachytávanie


Relevantne k pohlcovanie