Pohoda

nerušenosť, pokoj, spokojnosť


Relevantne k pohoda