Pohroma

chaos, kalamita, nešťastie, zmätok, katastrofa, malér (hovorovo), nehoda, nemilosť, nepriazeň, nepríjemnosť, nešťastie, smola, tragédia, katastrofa, metla, rana


Relevantne k pohroma