Pokánie

hlboký žiaľ, kajúcnosť, poľutovanie, skrúšenosť, smútok, súcit, sústrasť, výčitky svedomia, zármutok, ľútosť, žiaľ


Relevantne k pokánie